Lezingenprogramma | Lecture Programme

Parallel aan de tentoonstelling is een serie lezingen georganiseerd. Deze zal een interdisciplinaire context geven waarbinnen het centrale thema verder verkend en geproblematiseerd kan worden. Specialisten in verschillende gebieden zullen metamorfose als concept en motief onderzoeken, in een verscheidenheid aan perspectieven. De tentoonstelling is opgevat als een dialoog tussen hedendaagse en oude kunst. Het historische gewicht van het onderwerp nodigt uit om binnen het lezingenprogramma een vergelijkbare combinatie te maken, een die specialisten omvat in zowel oude en hedendaagse kunst, media en cultuur. Onderwerpen zijn onder meer voorstellingen van de metamorfose in beeld en tekst, het aspect van tijd bij metamorfose en concepten van tijdsduur binnen het Griekse denken, metamorfose als film, transformatiemodellen in de performancekunst en het ingewikkelde tijdsaspect van het vluchtige en het beeld. De lezingenreeks is bedoeld voor zowel een academisch als een niet-academisch publiek en voor iedereen die geinteresseerd is in zowel hedendaagse als oude kunst.

A series of lectures organised as a parallel event to the exhibition will provide an interdisciplinary context to further explore and question its central theme. Specialists from different fields will examine metamorphosis as a concept and a motif from a variety of perspectives. The exhibition is conceived as a dialogue between contemporary and ancient art, and the historical significance of the topic invites a similar combination within the lecture programme, involving experts on ancient and contemporary art, media and culture. Topics to be discussed include representations of metamorphosis in images and texts, the temporality of metamorphosis and concepts of duration in ancient Greek thinking, metamorphosis as film, models of transformation in performance art, as well as the intricate temporality of the ephemeral and the image. The lecture series is intended for both academic and non-academic audiences, as well as those interested in contemporary and ancient art.

17 september 2010, 20.00 uur | hrs
Museumcafé, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam
The Ambiguity of Metamorphosis - Richard Buxton
Metamorphosis After The Fact: Changing Images and Changing Meanings - Bram Kempers

23 september 2010, 20.00 uur | hrs
Museumcafé, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam
Metamorphosis as Film - Philippe-Alain Michaud
Round table discussion with artists and curators | Rondetafelgesprek met kunstenaars en curatoren

24 september 2010, 9.30 – 17.00 uur | hrs
Allard Pierson Museum (Nina van Leerzaal), Oude Turfmarkt 127, Amsterdam
Capturing Metamorphosis: Reconsidering Ancient Media in a Post-Medium Condition
Interdisciplinaire workshop

30 september 2010, 20.00 uur | hrs
PC Hoofthuis (zaal 104), Spuistraat 134, Amsterdam
Philostratus, Myron and the art of Discus Throwing – Luca Giuliani

7 oktober 2010, 20.00 uur | hrs
Museumcafé, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam
Liminality of the Visual Image - Angel Angelov

14 Oktober, 2010, 20.00 uur | hrs
Museumcafé, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam
The Elusive Instant of Metamorphosis - Françcoise  Frontisi-Ducroux
What does it Mean to Change Change? Towards an Ontology of Metamorphosis - Boyan Manchev

Voertaal: Engels | Language: English
Reserveringen | Reservations: capturing.metamorphosis@gmail.com